Nytt studentbetyg möjligt anser uppsalaforskare

Sverige kan visst införa ett nytt betyg, som bygger på ett internationellt system. Det konstaterar Uppsalaforskaren Marita Wigren-Svensson som synat systemet åt Högskoleverket.
Betyget heter ECTS och är sjugradigt med fem godkända betyg, A-E, och två underkända, FX och F. Enligt Marita Wigren-Svensson är vinsten med det nya betyget att det skulle underlätta för studenter att komma in på utbildningar och få arbete i andra länder, det skriver tidningen Studentliv. Betyget används idag på många universitet i europa och ges även till utbytesstudenter i Sverige.