Fiskeriverket flyttar in i Öregrunds gamla skola

Östhammars kommunfullmäktige beslutade i går att man ska hyra ut Öregrunds gamla skola till Fiskeriverket. Skolan har stått tom länge, och Östhammars kommun har förlorat 4 miljoner kronor.
- Det här är jättebra för kommunen. Det har kostat en massa pengar att hålla igång skola trots att den är tom, säger en nöjd Margareta Widén-Berggren som är socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Östhammar. I två år har Östhammars kommun försökt att bli av med lokalerna i den gamla skolan i Öregrund. Först var tanken att den skulle säljas, men när det inte gick beslutade kommunen sig för att hyra ut lokalerna. Nu har Fiskeriverket skrivit på ett 6-årskontrakt. Kommunen ska också bekosta en ombyggnation av lokalerna för 6 miljoner kronor - pengar som långsiktigt kommer att täckas upp av hyreskostnaderna. - Fiskeriverket har tidigare gjort ett positivt intryck i kommunen och det här ger också arbetstillfällen, så vi är nöjda, säger Margareta Widén-Berggren. Byggnationer blir det också för Hargs hamn AB, eftersom kommunfullmäktige i går beslutade att gå i borgen för de 15,6 miljoner kronor som hamnen behöver för att kunna bygga en ny kaj. Verksamheten vid Hargs hamn har ökat kraftigt under de senaste åren och kommunen borgar för lånet, under förutsättning att de andra borgenärerna också säger ja. - Vi anser att Hargs hamn är värt så mycket så att vi aldrig kan förlora de här pengarna, säger Margareta Widén-Berggren.