Stora besparingar väntar Uppsala kommun

Mindre personal inom både skolan och äldreomsorgen. Det kan bli verklighet inom Uppsala kommun senare i år eftersom kommunen måste spara in drygt 400 miljoner kronor för att få ekonomin att gå ihop.
- Det kan till exempel bli fler barn i skolklasserna men vi förutsätter att det ändå går att driva en bra verksamhet. Vi kan bara inte fortsätta att bedriva verksamhet med pengar som vi inte har, säger finanskommunalrådet Lena Hartwig (s). 430 miljoner kronor - så mycket kommer Uppsala kommun att gå back i år om allt fortsätter som i dag. Det innebär att kommunen skulle göra av med mer än fem procent mer pengar än den har. Därför har nu Lena Hartwig skrivit ett brev till alla kommunala nämnder om att de måste lämna in sparförslag som gör att de får sin ekonomi att gå ihop. Den politiska nämnd som räknar med att gå back allra mest i år är produktionsnämnden för vård och bildning, som har hand om bland annat skolor och äldreomsorg. 250 miljoner kronor behöver den nämnden spara. Det motsvarar mellan 7 och 800 anställda och så många vikarier kommer troligen att bli av med jobbet. Dessutom kan skolklasserna bli större och de som får hjälp av hemtjänsten kanske bara får hjälp med exakt det som kommunen beslutat att det ska få och inget mer. Senare i vår ska nämnden besluta vilka besparingar som blir verklighet. Men trots att de kommunala nämnderna ska spara så tror flera insatta att Uppsala kommun inte lyckas med att få ekonomin i balans i år. - Vi kommer inte att lyckas i år men jag är övertygad om att vi åtminstone kan minska underskottet, säger Agneta Boström (s), som är ordförande i produktionsnämnden för vård och bildning. Kontakta reportern: Lisa Helgesson