Svag prisökning på småhus i länet

Priserna på småhus i Uppsala län fortsätter att gå upp, även om ökningen är marginell. Ett småhus i Uppsala län kostade i medeltal 1 444 000 kronor under årets första tre månader vilket är en ökning med en procent jämfört med sista kvartalet i fjol.