Vådaskott inne i polishuset i Uppsala

Ett polisbefäl misstänks för framkallande av fara för annan efter en skjutolycka på inomhusskjutbanan i polishusets källare i Uppsala.
Olyckan inträffade häromveckan skriver Upsala Nya tidning. Polisbefälet, som bland annat tjänstgör som en av polisens skjutinstruktörer, råkade enligt vad som hittills framkommit avlossa ett vådaskott med sitt tjänstevapen. Skottet strök förbi sex poliser som vid tillfället befann sig ute på skjutbanan. Ingen träffades av skottet. En förundersökning har inletts av Regionåklagarmyndigheten i Västerås.