Ny ordförande i Sveriges Kristna Råd

Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, har valts till ny ordförande i Sveriges Kristna Råd. Arborelius övertar ordföranderollen efter ärkebiskop KG Hammar, som varit ordförande under ett års tid. Sveriges Kristna Råd utgörs av 25 medlemskyrkor samt tre kyrkor med observatörsstatus.