Sänkta pilotlöner inom SAS

Igår avtalade piloterna hos krisdrabbade SAS om sänkta löner samtidigt som de ska gå upp i tid. Det nya avtalet med frysta löner innebär sänkt lön med 2,5 procent och en ökad veckoarbetstid från 42 till 45 timmar. Senare idag ska SAS offentliggöra omfattande sparplaner som enligt uppgifter till facket uppgår till omkring 19 miljarder kronor.