akademiska sjukhuset

Obemannade pass vid personalbrist

Det är stor brist på personal på dialysen vid Akademiska sjukhuset i sommar.

Under sommaren kommer flera pass att vara obemannade och patienter riskerar att fara illa eller till och med dö. Det menar flera i personalen på njurmedicin i en skrivelse till sjukhusets chefer.

Anledningarna till problemen är fler patienter och personalbrist. Totalt handlar det om cirka 70 pass som är obemannade. I en skrivelse till cheferna på Akademiska sjukhuset beskriver läkare och dialysplanerare det som ett krisläge. Dialyspatienter är beroende av att få sin behandling regelbundet för att må bra, och läkarna och planerarna skriver att patienter riskerar fara illa eller till och med dö. Torbjörn Linde är verksamhetschef på specialmedicin och en av de som fått skrivelsen.
- Det är alltid besvärligt på sommaren, men i år är det nog besvärligare än normalt och det beror nog på att antalet patienter ökat under våren och en hel del graviditetsledigheter, säger han.

Men Torbjörn Linde säger att han tror att problemen går att lösa. Bland annat genom att beordra personal att hoppa in under semestern, och att erbjuda kortare dialysbehandlingar. Han menar att det förstås är en kvalitetsförsämring av vården men att det under en kortare period inte är någon större fara för patienten. Torbjörn Linde förklarar vad som behövs för att lösa personalproblemen på sikt.
- Det behövs en högre grundbemanning, och från och med hösten kommer vi även att öka bemanningen med fem sköterskor, så inför nästa sommar hoppas jag att det ska se bättre ut.

Therese Forsberg
therese.forsberg@sr.se