enköping

Osäkert för Kulturskolan

I Enköpings kommun fattade kulturnämnden beslut om att inte förlänga hyresavtalet för medborgarhuset Joar Blå från 2009. Därmed skulle nämnden spara in en miljon som istället kunde läggas på den nya Kulturskolan. Men det gällande hyresavtalet kan inte sägas upp förrän 2010, har det nu visat sig.

Det hyresavtal som fanns i nämndens beslutsunderlag hade slutdatum vid halvårsskiftet 2009, men nu har det visat sig att det avtalet redan 2005 ersattes av ett nytt avtal, som gäller ända till 2010. Förvaltningen hade för nämnden lagt fram fel avtal, skriver Enköpings-Posten.

Kulturnämndens besparing uteblir alltså och därför är det osäkert om det kan bli någon Kulturskola nästa år.