Stora skillnader i väntetid

Lungpatienter får vänta olika länge på behandling beroende på var i Sverige man bor. Ingenstans når man upp till målet att 80 procent av patienterna ska få ett behandlingsbeslut inom 28 dagar från det att cancern konstaterats.

Bäst lyckas man i norra sjukvårdsregionen där över 60 procent av patienterna fick en behandlingsplan inom en månad. I Uppsala är det drygt 50 procent, i Stockholm bara 34 procent. Det här visar en rapport från Nationellt register för lungcancer, som presenteras i dag. Vad skillnaderna i väntetid beror på ska utredas vidare.