Upphandling om vårdcentraler överklagas

Capio cityklinik AB vill att upphandlingen av Liljeforstorgs, Sävjas och Enköpings vårdcentraler görs om. Capio begär överprövning hos länsrätten då de tycker att den utvärderingsmodell som använts var otydlig och att jämförelsen mellan de olika företagen inte blev rättvis.

Det var Carema primärvård AB som vann upphandlingen av de tre vårdcentralerna. Nu kan upphandlingen inte avslutas innan Länsrätten har fattat beslut i ärendet.