biskops-arnö

Läger för självkänslan

Den här veckan befinner sig ungdomar i 14-årsåldern på Våga va’ dig självläger på Biskops-Arnö. Ett läger som blir större för varje år berättar arrangörerna.

Fia Forsström och Edvard Tengelin är två av deltagrna. De tycker lägret är bra.

– Alla får lika mycket plats och man uppmuntrar varann att ta för sig och ha kul tillsammans, säger Fia Forström.

Edvard Tengelin säger att det är lättare på lägret att få med all än i skolan.

Det är stiftelsen ”våga va’ dig själv” som ordnar lägren, där ungdomarna bland annat får prova på olika saker. Fia Forström berättar att de till exempel åkt i gummidäck bakom en båt.

Arne Falkbäck startade stiftelsen och menar att den behövs. Han berättar att antalet deltagare har ökat och att behovet är stort.

Han startade stiftelse efter att hans egen dotter tog sitt liv. Arne Falkbäck berättar att det varit ett sätt för hela familjen att gå vidare.

– Vårt mål med det här är ju att kan vi hjälpa en annan medmänniska så vill vi göra det, säger han.

Han berättar att de jobbar för en bättre skola och ett tryggare samhälle för ungdomar att växa upp i än det är idag.

Bengt Götegård
bengt.gotegard@sr.se
Erik Svensson
erik.svensson@sr.se