Uppsala

Uppgörelse klar för Eva Lundgren

Professor Eva Lundgren, som häromåret anklagades för forskningsfusk men sedan friades från de misstankarna, har nu kommit överens med Uppsala universitet om hur hennes rykte som genusforskare ska återupprättas.

Uppgörelsen innebär bland annat att Lundgren och hennes forskargrupp får pengar till att anställa en yngre forskare i ett halvår, och universitetet ger också stöd till publicering och konferensarrangemang.

Universitetets vicerektor Lars Magnusson säger till Upsala Nya Tidning att åtgärderna enligt uppgörelsen kommer att kosta ”ett antal miljoner kronor”.

Jurist Tomas Kihlberg vid Sveriges universitetslärarförbund, som förhandlat med universitetet, är enligt tidningen nöjd med uppgörelsen.

– Nu finns goda förutsättningar för Eva Lundgren att komma vidare i sin forskarkarriär, säger han.