Riskklassade råvaror i livsmedel

Riskklassade råvaror från nötboskap har felaktigt skickats vidare till bland annat produktion av livsmedel i Sverige och utomlands.

Peter Brådenmark, tillsynschef på Livsmedelsverket i Uppsala ser allvarligt på det som hänt men han säger att det inte är någon fara för allmänheten.

Flera styckningsföretag i slakthusområdet i Stockholm har under sju veckor, i strid mot gällande regler, sänt omkring tio ton ryggradsben från äldre nötboskap till produktion. Fett från materialet används bland annat för tillverkning av buljong-essenser i livsmedel och djurfoder, medan kött och benmjöl utnyttjas för att producera gödningsmedel.

Miljöförvaltningen i Stockholm som har tillsynsansvar för de aktuella styckningsföretagen beslutar vilka eventuella straffsanktioner som kan bli aktuella.