uppsala

Nytt klimatsamarbetsavtal

Uppsala kommun skrev idag under ett klimatsamarbetsavtal med Energimyndigheten.

Tomas Kåberger, Energimyndighetens generaldirektör och kommunstyrelsens ordförande Gunnar Hedberg (m) undertecknade en avsiktsförklaring för energi- och klimatarbete, inom ramen för programmet ”Uthållig kommun”. Tomas Kåberger och Gunnar Hedberg säger i ett gemensamt uttalande att ”samarbetet är starten på ett mångårigt samarbete som innebär ett större steg mot en bättre värld”.