Uppsala

Miljöansvar ska tas av kommunstyrelsen

Miljöfrågorna ska få högre status i Uppsala kommun. Det övergripande ansvaret ska flyttas till kommunstyrelsen. Bakgrunden är en kritisk rapport från kommunrevisionen.

– Vi måste lägga större vikt vid de här frågorna. Man har väl inte orkat med riktigt när det legat under miljö- och hälsoskyddsnämnden, säger folkpartistiske kommunalrådet Leif Sanner.

I början av året kom revisionsrapporten som tittat på hur kommunen jobbat med ekologisk hållbarhet och den pekade på stora brister. Många av de uppdrag som kommunfullmäktige gett fick inget genomslag i verksamheten. En slutsats i rapporten var att det saknades en centralt drivande kraft i frågor om ekologisk hållbarhet. Nu ska det ändras. Leif Sanner hoppas att det kan bli en konkret skillnad när ansvaret flyttas från miljö- och hälsoskyddsnämnden till kommunstyrelsen.

– Då kan man kanske driva frågorna tidigare än vad en enskild nämnd kan göra, säger Leif Sanner till Upplandsnytt.

Den här förändringen får också godkänt från oppositionspartiet miljöpartiet, som menar att flytten av ansvaret för miljöfrågorna är ett av mandatperiodens viktigaste beslut.


Lisa Helgesson
upplandsnytt@sr.se