Uppsala län

Synskadade vill satsa på ny behandling av gula fläcken

Synskadade i länet tycker att landstinget i Uppsala län ska satsa på en ny behandlingsmetod mot förändringar i gula fläcken.

Behandlingen är kostsam, sammanlagt 1,3 miljarder för landets landsting, men enligt Synskadades riksförbund, SRF skulle det ändå innebära minska läkemedelskostnader inom andra områden. SRF anser att vinsterna mer än väl skulle väga upp kostnaderna för den nya behandlingsmetoden.