Stulen räls polisanmäld

Banverket har nu polisanmält stöld av den försvunna rälsen i Enköping.
Efter att flera kilometer räls plockats bort från det gamla spåret utanför regementet.

En företagare sa sig ha kontrakt med Enköpings kommun och Banverket om att ta bort rälsen men varken kommunen eller banverket kände till något sådant kontrakt. Företagaren har tidigare dömts för stöld efter att han sagt sig ha kontrakt med ett företag om att hämta föremål.

Nu har banverket alltså polisanmält rälsen stulen.

Värdet på rälsen beräknas ha ett skrotvärde på ungefär 400 000 kronor.

Nu ska polisen förhöra vittnen med hjälp av bland annat fotokonfrontation. Efter det hoppas man på att uste en misstänkt.

På banverket berättar man att det på platsen ligger utspridda sliprar och att det är ett problem. Sliprarna är impregnerade med miljöfarliga ämnen. Banverket har satt igång en upphandling för att någon ska städa på området.

Therese Forsberg
therese.forsberg@sr.se