Uppsala län

Första kartläggningen av missbrukarvården

För första gången har det genomförts en kartläggning av hur Uppsala läns missbrukar- och beroendevård ser ut.

Anledningen till kartläggningen är för att Länsstyrelsen vill ta reda på hur situationen ser ut idag och identifiera de områden som behöver utvecklas. Kartläggningen har bland annat sin utgångspunkt i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för missbrukar- och beroendevården i Sverige. Hela resultatet av kartläggningen ska vara klart den 18 september.