Uppsala

Uppsalabo generalsekreterare för Värnpliktsrådet

Uppsalabon Anders Eriksson blir ny generalsekreterare för Värnpliktsrådet.

Värnpliktsrådet är en fristående intresseorganisation för landets 8.000 värnpliktiga.

Anders Eriksson, som är 27 år gammal och nyutbildad lärare, gjorde själv sin värnplikt på Artilleriregementet i Kristinehamn och har tidigare varit marinansvarig på Värnpliktsrådet.