Fler dör i bränder

Antalet omkomna i bränder i Sverige ökar. Under första halvåret i år omkom 61 personer, jämfört med 45 personer samma period 2007.

I Uppsala län har hittills tre personer omkommit i bränder i år, samtliga män.