Östhammar

Högt i tak i planerat huvudbibliotek

Planerna för ett nytt stadsbiblioteket i Östhammars gamla stadshotell börjar nu ta form. Kommunens kulturnämnden föreslår bland annat att att taket höjs och att en fasad öppnas upp med glas.

Förändringarna ska göras för att biblioteket ska få en ”attraktiv och inbjudande miljö med rymd och ljus”. En gemensam entre med bland annat kommunhuset och en hörsal menar nämnden också skulle vara bra.