Tony Stigsson friad av tingsrätten

Den förre generalmajoren Tony Stigsson, som åtalats för att ha hanterat hemliga handlingar på ett felaktigt sätt, friades på onsdagen av Stockholms Tingsrätt.

Stigsson, som tidigare var chef för Försvarets operativa insatsledning i Uppsala, dömdes vintern 2006 till tre månaders fängelse för att ha misshandlat sin hustru.

I april i år avskedades Tony Stigsson från sin anställning vid Försvarsmakten.