Uppland

Brist på TBE-vaccin

Under somrarna är det stor efterfrågan på TBE-vaccin, som används mot fästingar. Men nu är det brist på det eftertraktade vaccinet.

Många gånger räcker det inte till alla. Och Johan Hedlund som är smittskyddssköterska på smittskyddsenheten, landstinget i Uppsala län, tror att folk kan bli utan i år också.
– Att folk inte kan på grund av brist är ett problem, säger han.

För två år sedan dog två personer i Uppsala län av infektioner spridda av fästingar. På nittiotalet var främst Stockholms län drabbat och och på den på den tiden registrerades cirka 60-70 fall per år i landet, men ett mildare klimat och att fästingarna spridits med djur innåt landet har gjort att statistiken gått uppåt i Uppland. Och vad det gäller tillgången på TBE-vaccin är Sverige beroende av Europa, säger Johan Hedlund.
– Det är ett stort tryck på vaccin ute i Europa. Det finns endast två tillverkare, och det är långa tillverkningstider. De hinner inte tillverka tillräckligt med vaccin, säger han.

Tror du att en del kommer att bli utan vaccin även i år?
– Det kommer förmodligen att bli så.  

Stefan Zouagui
stefan.zouagui@sr.se

Åsa Wistedt
asa.wistedt@sr.se