uppsala

Romer får tillfällig camping

Uppsala kommun ställer nu i ordning en camping till den grupp romer som är på besök i stan för att vaka över sina anhöriga som skadades i en bilolycka för närmare tre veckor sedan. Samtidigt får kommunen kritik för att man inte agerat tidigare.

– Jag är glad och tacksam för det som erbjudits, men det har också varit svårt, säger Ionel Lacatus, pappa till en av de skadade.

Ionel Lacatus vakar på sjukhuset och säger till sin tolk att de haft det svårt med tanke på att man blivit bortjagad från den första platsen och sedan att släkten fick skingras och vara på olika platser.

Nu kommer det 30-tal romer som rest till Uppsala för att stödja familjen som skadades i en bilolycka i mitten av juni få hålla till vid den så kallade cirkusplatsen i Gränby. Först slog romerna läger vid Kapområdet nära Akademiska sjukhuset, men efter klagomål från allmänheten så avhyste polisen dem därifrån. Efter det splittrades gruppen. Nu, efter att närmare tre veckor gått, har kommunen bestämt sig för att hjälpa till.

Lars Sture Persson, tillförordnad stadsdirektör i Uppsala, berättar att vid cirkusplatsen finns det tillgång till dricksvatten och att man kör dit bajamajor och annat som behövs. Han säger att han tycker det är viktigt att dra lärdom av situationen.

– Man bör ha en plan och beredskap för hur olika myndigheter kan hantera situationer gemensamt. Kommuner, landsting och andra.

Det borde gå fortare att få fram ett sådant här alternativ, alltså?

– Jag tror det är något som är önskvärt sett ur allas perspektiv, Myndigheternas, allmänhetens och besökarnas, säger Lars Sture Persson.

För Ionel Lacatus som vakat sin familj i Uppsala i snart tre veckor väntar snart hemfärd. Mamman i familjen blev allvarligast skadad i olyckan. För henne väntar nu operation och sedan eventuellt transport tillbaka till Rumänien. Då vill Ionel Lacatus vara där för att ta emot familjen.

Polisens och kommunens hanterande av den här frågan har väckt vrede hos många Uppsalabor. En som också stämmer in i kritiken är Maria Leissner, ordförande i regeringens delegation för romska frågor. Hon likställer agerandet, fram tills nu, med den diskriminering och förföljelse av romer som var vanligt i Sverige för 50-60 år sedan, säger hon till Upsala Nya Tidning.

Therese Forsberg
therese.forsberg@sr.se

AnnCharlotte Carlsson
anncharlotte.carlsson@sr.se