Uppsala

Stadsbyggnadsdirektör slutar

Uppsalas stadsbyggnadsdirektör Anders Erixon slutar till hösten. Han har jobbat som stadsbyggnadsdirektör i tre år.

Under hans tid har det varit en omfattande omorganisation av stadsbyggnadskontoret. Det ledde till kraftiga protester från bland annat fackligt håll och ett antal anställda valde att sluta.

Anders Erixon slutar sitt jobb 1 oktober.