Skutskär

Mer än 100 hus olagligt uppförda

Över 100 sommarhus och året-runt-boenden som ligger vid vattnet längs Boda-ån i Skutskär är olagligt uppförda. En miss som kommunen gjorde för flera år sedan gör nu husen i området Kopphuslandet till svartbyggen.

Börje Lindberg och Vanja Forsberg bor i ett litet hus vid vattnet i området-
– Det känns inte kul. Det här måste de reda ut. Det känns ju oroväckande, säger Vanja Forsberg.

– Jag är inte förvånad, skrattar Börje Lindberg.

Längs Dalälven får man inte bygga närmare än 300 meter från vattnet. Det beror på något som kallas strandskydd. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, samt att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurlivet. Om man däremot ansöker om dispens, eller ”avvikelse” från strandsyddet som det heter, så kan man få tillstånd att bygga ändå.

När man ansöker om dispens så kan man göra det för enskilda hus, vart och ett för sig, eller om en kommun upprättat en detaljplan för ett bostadsområde så kan kommunen ansöka om avvikelse från strandskyddet för hela området. Den ansökan görs till länsstyrelsen som sedan gör en bedömning. I regel gäller vad man kallar ”särskilda skäl” för att ett område ska få strandskyddet upphävt.

Men det är här som Älvkarleby kommun har gjort en miss. I detaljplanen för området, en plan som gjordes redan 2001, står det att kommunen har intention att strandskyddet ska hävas. Men det skickades aldrig in en ansökan till länsstyrelsen, vilket betyder att ingen egentligen får bygga där, eller bygga ut på äldre hus. Idag står i Kopphuslandet både nybyggda hus och äldre hus med tillbyggnader. Och samtliga ligger inom strandskyddat område. Det handlar om över 100 hus. Vanja Forsberg, som bor i en stuga inte mer än kanske 10 meter från vattnet, tänker att det här kommer röra upp känslor hos folk i området:
– Ja, jag tror ju att folk kommer bli oroliga. Men man hoppas kommunen kommer rätta till det, säger hon.

Kommunen gjorde alltså en miss för snart sju år sedan. Men det hela uppdagades inte förrän i mitten av juni, knappt tre veckor sen, när personal från länsstyrelsen var på ett rutinärende vid Bodaån för att kontrollera bryggor i området. Älvkarleby kommun uppmärksammades på stranskyddet och kunde senare konstatera att man faktiskt aldrig ansökt om att det skulle upphävas. I tisdags fick politikerna i bygg- och miljönämnden reda på vad man upptäckt, och så här säger en av ledamöterna, Anders Widén från partiet Kommunens väl.
– Jag förstår inte hur det överhudtaget kan hända, att man missat en sån oerhört viktig detalj, säger Anders Widén.

Om det finns bygglov men inte avvikelse från strandskyddet, och man sedan bygger inom strandskyddat område, vad betyder det?
– I princip så betyder det här att det är svartbyggen här. Och nu är frågan vad det här kommer resultera i. Vad jag förstår så kan ju kommunen bli ansvarig för det här. Och då handlar det ju om oerhört stora skadeståndsbelopp, säger han.

Vad tycker du om det då?
– Det är ju helt otroligt misslyckat, och klantigt.

Vilket är det värsta scenariot du ser framför dig? Kan det till och med bli så att man måste riva byggnader här?
– Det är ju lite långsökt. Men i förlängningen, om man hårddrar det så visst kan man hamna i en sån situation. Men i vilket fall som helst så är det en oerhört stor miss från kommunens sida. Och det är ju framförallt beklagligt för de som bor här nere, säger Anders Widén från Kommunens väl.

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se