Stugorna i Skutskär kan rivas

Samtliga hus som sedan 2001 byggts på Kopphuslandet och Rotskärslandet i Skutskär kan komma att rivas. Det kan leda till att kommunen i framtiden tvingas betala ut stora skadeståndsbelopp till stugägarna i området.

Som upplnadsnytt berättade på fredagmorgonen missade kommunen att upphäva strandskyddet när detaljplanen för området gjordes, och sedan dess har det byggts över 100 stugor där.

Jon Paulsson är miljörättsjurist på Naturvårdsverket. Han säger att om husen är uppförda på mark där det är förbjudet så är det inte mycket att göra.

– Då måste man ta bort det man ha gjort. Det är ju som svartbyggen ur strandskyddssynpunkt, säger han.

Olagliga hus
I fredagsmorse kunde Upplandsnytt avslöja att över hundra hus i det smått idylliska Kopphuslandet och Rotskärslandet i Skutskär är olagligt uppförda.

Ingen av de boende har egentligen gjort fel, de har sökt och fått bygglov av kommunen.

Misstaget har gjorts av Älvkarleby kommun. När detaljplanen för området upprättades 2001 så missade man nämligen att skicka in en formell ansökan till länsstyrelsen om att strandskyddet skulle upphävas.

– Då blir det ju problem för att då finns det ju en massa byggnader som är uppförda i strid med strandskyddsbestämelserna, säger Jon Paulsson.

Länsstyrelsen får utreda
Då måste tillsynsmyndigheten, som i det här fallet är länstyrelsen, göra något menar han.

– I det här fallet blir det ju extrema åtgärder kan amn ju säga mot bakgrund att det finns så mycket hus som är redan byggda. Det blir en besvärlig situation, säger Jon Paulsson.

Stugorna måste rivas om kommunen får nej
Om länsstyrelsen säger nej på den ansökan som kommunen nu skickar in i efterhand så måste alla nya hus och tillbyggnader på äldre hus rivas.

Det kan i förlängningen leda till att de boende stämmer kommunen på stora belopp. Men Anna-Karin Jakobsson, som är bygg- och miljöchef i Älvkarleby kommun, är inte särkilt orolig över situationen.

– Misstag kan begås och det är tura tt vi uppdagar det här så att vi kan åtgärda problemen, säger hon.

Kommunen skickar in ansökan
Anna-Karin Jakobsson berättar att de nu ska skicka in ansökan och så får vi se vilket beslut länsstyrelsen fattar säger hon.

Upplandsnytt har pratat med ordföranden i bygg- och miljönämnden, socialdemokraten Kurt Andersson.

Han tror att det hela kommer att ordna sig och att länsstyrelsen kommer upphäva strandskyddet. Men Jon Paulsson menar Naturvårdsverket menar att kommunen kan göra ett antagande om att strandskyddet kommer upphävas.

– Men det krävs ett formellt beslut och så länge man inte har det kan man inte säga varken bu eller bä.

Upplandsnytt har sökt anvariga på länstyrelsen men inte lyckats få tag i dem.

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se