Tierp

Arrogant domare JO-anmäls

En domare i Stockholm har JO-anmälts av Tierps kommunjurist. Domaren ska enligt anmälan under en lvu-förhandling i maj kommit med arroganta kommentarer och småpratat, och parterna ska heller inte fått komma till tals på förskrivet sätt.

Bland annat avbröt domaren juristens genomgång av yrkandena med orden ”det där kan du mässa om senare”. I anmälan skriver Tierps kommunjurist och myndighetschef att domaren genom sitt nedlåtande sätt inte iakttagit vedertagen praxis, brustit i respekt och äventyrat rättssäkerheten.