uppsala

Köket i Nanna blir outnyttjat

Köket i ombyggda Nannaskolan i centrala Uppsala, ett kök som var tänkt att användas av musikklasserna när de skulle flyttat in där till hösten, kommer den närmaste tiden att stå helt oanvänt.

I början av juni blev det ju klart att Uppsala musikklasser inte skulle flytta in i Nannaskolan, ett beslut som kritiserats hårt.

Just nu utreder kommunen frågan om vad det nybyggda köket, med helt ny utrustning och maskiner, egentligen ska användas till.

Inte anpassat för att leverera mat
Projektledaren Tomas Tunblom på fastighetskontoret berättar att det är ett tillagningskök. Köket var tänkt att leverera mat till de som skulle gått i skolan men nu utreder man om man kan leverera maten härifrån istället.

– Så var det inte tänkt från början så det blir en del frågetecken som nu utreds, säger Tomas Tunblom.

Kritiserat beslut
När det blev klart att musikklasserna inte behövde flytta in i nybyggda Nannaskolan, utan att de kunde vara kvar i Balderskolan, så kritiserades beslutet av oppositionen i kommunen, som menade att de 87 miljoner som ombyggnationen kostat nu skulle vara en onödig utgift.

Den borgerliga majoriteten har hela tiden försvarat det med att pengarna inte är slängda i sjön.

Nannaskolan kommer att kunna utnyttjas av andra, precis lika mycket som det hade varit om musikklasserna skulle flyttat in.

Användningen ska utredas
Men en fråga som nu dykt upp är köket, ett kök som är byggt för att fungera som produktionskök, alltså att det kan vara så att det inte är anpassat för att leverera eller ta emot mat.

De som kommer använda Nannaskolans lokaler nu är vuxna personer från Vuxenskolan, och de har egen mat med sig till sina lektionsdagar där. Det har nu gjort att kommunen måste utreda vad man egentligan kan använda det nya köket till.

– Jag ser med tillförsikt på att vi ska kunna använda det nya köket, för det är en ansenlig mängd kapital som finns inbyggt i köket, säger Tomas Tunblom.

Han vill inte spekulera i vad det skulle innebära om köket inte går att använda.

Kommer stå outnyttjat
Under hösten kommer musikklasserna på Balderskolan att fortsätta få sin mat levererad från Domarringens kök, vilket innebär att det nya köket i Nannaskolan kommer att stå oanvänt, åtminståne en tid framöver.

Barn- och ungdomsnämndens ordförande, Cecilia Forss (m), tycker inte att den nuvarande situationen är optimal.

– Jag tycker det värsta är om vi har byggt ett kök, för de är dyra, som inte kommer användas.

Hon hoppas att Nannaskolans kök kommer vara ett kök där man äter och tycker det skulle vara oerhört tråkigt om köket inte skulle användas.

– Det här känner jag nog att vi alla måste titta närmare på, säger Cecilia Forss (m).

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se