älvkarleby

"Tvingas vi riva stämmer vi"

Älvkarleby kommun missade att ansöka om dispens från strandskyddet. De boende i Kopphuslandet svär sig fria från ansvar - de har sökt bygglov hos kommunen och politiker och tjänstemän har godkänt, trots att husen i många fall bara ligger tio meter från Dalälven. Nu kan husen komma att rivas.

Hundratalet sommarhus alldeles intill Dalälven utanför Skutskär kan, på grund av en kommunmiss, vara svartbyggen - det berättade Upplandsnytt i fredags.

Länsstyrelsen ska nu göra en retroaktiv prövning av ärendet.

Blir utgången negativ är de boende i området redo att stämma Älvkarleby Kommun på skadestånd.

Christer Fahlstedt är en av husägarna och ordförande i Kopphuslandets ekonomiska förening.

– Svartbyggen kan man inte kalla det, säger han.

Han säger att de boende fått bygglov av kommunen.

Strandskyddsreglerna säger att man inte får bygga närmare 300 meter från vattnet för att värna om djur och natur och allemansrätten.

Man kan få dispens för att bygga närmare, men det avgör Länsstyrelsen och inte kommunen.

Det här nåt har gått snett - Älvkarleby Kommun glömde att skicka in en dispensansökan och har frikostigt beviljat bygglov för både Kopphuslandet och Rotskärslandet utan fullt mandat.

Sedan 2001 har det blivit en mängd nybyggnationer och utbyggnader, i många fall bara 10 meter från vattnet.

Nu har kommunen skickat in en retroaktiv ansökan men säger Länsstyrelsen nej kan det i värsta fall leda till både böter och rivningar, men då kommer kommunen få betala mycket stora belopp försäkrar Christer Fahlstedt.

Frågan är alltså om Länsstyrelsen kommer häva strandskyddet i detaljplanen från 2001 och i efterhand godkänna alla byggen på ett bräde.

På Länsstyrelsen upptäckte man att husen låg väl nära älven av ren händelse när tjänstemän var i området på ett annat uppdrag. Christer Fahlstedt och många av han grannar tycker både kommunen och Länsstyrelsen har hanterat frågan illa.

– Det som förvånar mig mest är att länstyrelsen vaknar nu först, säger han.

Christer Fahlstedt berättar att det har varit snack tidigare när man har röjt vass.

– Jag tror det är två instanser som har sovit här. Det är dags att de vaknar upp, säger Christer Fahlstedt.

August Bergkvist
august.bergkvist@sr.se