Uppsala

Projekt för att förbättra företagsamhet

Gottsunda Factory heter det projekt som ska främja nyföretagandet i stadsdelen Gottsunda i Uppsala. Projektet är ett samarbete mellan bland annat företagarna i Uppsala och Uppsala kommun.

Första augusti sätter det igång och kommer att pågå i två år.
– Projektet syftar till att få fler människor i jobb och också få fler att starta företag. På sikt hoppas vi att vi ska få fram en modell för att stadsdelsutveckling för Gottsunda. Vi ser det här som en plats för möjligheter, säger Aram Afsahi som representerar företagarna i Uppsala.

– EU medfinansierar projektet med 17 miljoner kronor, och totalt omsluter projektet 42 miljoner kronor, säger han. 

Joakim Jonsson  
upplandsnytt@sr.se