Åklagarkammare JO-anmäls

Ett fall med bland annat bristande djurhållning och misstänkt svartslakt på en gård i Östhammars kommun blev liggande så länge på Åklagarkammaren i Uppsala att ärendet preskiberades.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Östhammar JO-anmäler nu åklagarkammaren, eftersom dom inte gjort något åt anmälan sedan i december 2005.

Anmälan var enligt kommunen mycket allvarlig, och flera tillsynsinsatser har gjorts.