Western Union stäms av DO

Frågan om huruvida pengatransaktionsföretaget Western Union diskriminerade uppsalaförfattaren Mohamed Omar eller inte, kommer förmodligen att avgöras i domstol.

Som Upplandsnytt berättat tidigare menar Diskrimineringsombudsmannen, DO, att företaget diskriminerar personer med arabiska och muslimska namn genom de namnkontroller företaget genomför.

Western Union har hittills inte velat förlika med DO, som nu stämt företaget i Stockholms tingsrätt, och kräver 80 000 kronor till vardera till de tre personer som anmält företaget.