Uppsala

"Attendo Care överrepresenterade"

Efter den senaste tidens anmälningar och kritik mot vårdbolaget Attendo Cares hemvård i Heidenstam i Uppsala så riktar nu Länsstyrelsen också visst missnöje mot äldrenämnden i Uppsala kommun. Detta med anledning av ytterligare en anhöriganmälan mot Attendo Care.

Socialkonsulent Anders Forslund på Länsstyrelsen ser allvarligt på det inträffade:
- Det är klart att vi tycker att det är allvarligt att det kommer anmälningar från anhöriga i ett hemtjänstområde som vi granskat flera gånger, och där vi också har utfärdat kritik.

Den senaste anmälningen gäller Attendo Cares hemvård av en dement person. I ett brev till Länsstyrelsen klagar anhöriga bland annat på att det slarvats med medicinering och på bristande insikter i hur man bemöter en person med alzheimers syndrom.

Som Upplandsnytt rapporterade om förra månaden, har Uppsala kommmun fortsatt förtoende för Attendo Care. Detta bland annat sedan äldrekontorets utredning konstaterat att kommunen inte fått fler anmälningar mot Attendo Care i jämförelse med andra vårdbolag. Men enligt Anders Forslund, har däremot Länsstyrelsen fått fler anmälningar gällande Attendo Care.
- Visst har vi fått fler anmälningar som gäller Attendo Cares hemtjänstdistrikt i Heidenstam, än det som gäller andra områden i Uppsala kommun.

Enligt socialkonsulent Anders Forslund får Länsstyrelsen in ganska få anmälningar, men att det kan finnas ett mörkertal:
- Jag tror att både de gamla själva som har insatser, och anhöriga kan vara lite rädda för att anmäla eftersom de är i en sån beroendeställning av de insatser som dom får.

Länsstyrelsen kommer nu att att följa upp den senaste och tidigare anmälningar mot Attendo Care och skicka en skrivelse till kommunen. På kommunens Äldrekontor vill man inte kommentera Länsstyrelsens uppgifter förrän man har fått in skrivelsen.

Till i höst ska kommunen ha svarat länsstyrelsen

Lari Honkanen
lari.honkanen@sr.se