Länets bårhus behöver bli bättre

En rad saker måste till för att förbättra hanteringen på landstingets bårhus, där avlidna förvaras i väntan på begravning, inte minst för att minska överbeläggningen. Det säger utredaren Lars-Olof Fagerström, som har granskat verksamheten vid landstingets fyra bårhus.

- Det är vanligare med överbeläggningar i Tierp än det är på andra håll, beroende på att de två kylrummen där är för små, eller om man vill felkonstruerade.

Och när det blir fullt i Tierp är alternativen att antingen tränga ihop folk, eller att skicka dom till ett annat bårhus. Båda två är ganska dåliga lösningar tycker Lars-Olof Fagerström som därför föreslår att bårhuset i Tierp byggs ut.

Totalt sett har landstinget fyra bårhus i länet: lasarettet i Enköping, vårdcentrum i Tierp och vårdcentrum i Östhammar drivs på entreprenad, det vill säga att det är inte landstingets personal som sköter om dom. Att dom drivs olika kan orsaka en del problem.
- Registeringsrutinerna till exempel är olika. Man har pappersregistering på de flesta håll, och det är lite svårt att göra återsökningar, vem som togs emot och när en avliden lämnade bårhuset, historiskt sett, när man har det.

Enligt Lars-Olof Fagerström skulle dom flesta problemen lösas om det fjärde bårhuset, på Patologen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, kunde ta över driften av dom andra bårhusen. Då skulle man få ordning på alla arbetsrutiner, man skulle kunna satsa ordentligt på utbildning så personalen kan fortsätta möta de anhöriga på ett bra sätt.
- Volymen är så stor inne på Akademiska att där har man naturligtvis väldigt goda kunskaper om olika saker.

- Det är ju så att idag i ett mångkulturellt samhälle så får vi ju avlidna som kommer från olika kulturer och trosinriktningar, och som har andra traditioner än vad vi har. Det innebär att då måste också personalen ha dom kunskaperna, hur ska vi hantera detta, bemöta anhöriga och se till att avskeden blir bra, säger Lars-Olof Fagerström, utredare på Landstinget

Elin Jönsson
elin.k.jonsson@sr.se