Landstinget

Ambulans först ut med ny teknik

Uppsala läns landsting är först i Sverige med att köra igång med det nya kommunikationssystemet Rakel i sina ambulanser. Även polisen och räddningstjänsten i landet håller på att ställa om till det digitala systemet.

- Det känns bra även om det inte var något självändamål med att vara just först men det är kul att vi har kunnat gå igång, säger Per Andersson, verksamhetschef på ambulanssjukvården i Uppsala län.

- Vi gick igång i onsdags förra veckan och körde det vi kallar operativ testdrift och det innebär att vi har börjat med en ambulans i Enköping och där har det mesta gått väldigt bra. Det är en funktion som vi behöver justera under dagen. Men i övrigt har det gått enligt förväntan eller bättre.  

Det digitala kommunikationssystemet Rakel har en rad fördelar berättar Per Andersson. Till exempel så går inte informationen att lyssna av som med dom gamla radiosystemen. Det innebär att ambulanssjukvårdarna kan få och lämna sekretessbelagd information om patienten. Det kunde man inte med det gamla systemet.

Per Andersson berättar också att Rakel har bättre täckning länet än det gamla systemet. Men Rakel märks inte så mycket av på själva ambulansen. Fram i ambulansen finns en datorskärm med en GPS och en lista där som larm som kommer in dyker upp. En annan skillnad är att antennen på taket är lite mindre. Dom problem som polisen haft med till exempel att det varit dålig ljudkvalité har inte Per Andersson märkt av. Och han hoppas att förbättringarna med systemet ska märkas av i vården.

- Vår förhoppning är att vi åtminstone kommer att inleda behandling snabbare och det i sin tur på sikt ska leda till bättre omhändertagande och förhoppningsvis räddade liv. Det är alltid svårt att säga hur många räddade liv, men en förbättrad vårdkedja, det kan vi erbjuda. Absolut.

Therese Forsberg