UPPSALA

Kommunal miljöbilspool utreds

Uppsala kommun överväger att inrätta bilpooler med miljöbilar, som även allmänheten skulle kunna få tillgång till.

Efter en motion från miljöpartiet ska nu frågan utredas närmare av kommunstyrelsen. Tanken är att kommunal personal använder bilarna dagtid och att fordonen övrig tid kan hyras ut till allmänheten.

Liknande bilpooler finns sedan tidigare i Linköping och Göteborg.