Uppsala

Bra samhällsekonomi med spårbilar

Spårbilssystem, som testats på Rosendalsfältet i Uppsala, är samhällsekonomiskt lönsamt och har klara fördelar jämfört med andra trafikslag.

Det visar en rapport från SIKA - Statens Institut för kommunikationsanalys.

SIKA tror att spårbilar skulle vara ett sätt att lösa pendlingsproblemen i såväl Stockholm som Mälardalsregionen.