regionfrågan

Landstingsråd anklagas för självsvåldigt agerande

Landstingsstyrelsens ordförande i Uppsala län, moderaten Erik Weiman, anklagas återigen för att ha agerat självsvåldigt och att på tvivelaktiga grunder ha fattat beslut på egen hand.  Den här gången gäller kritiken att Erik Weiman fattat beslutet om att skicka in ansökan för Uppsala läns landsting om att ingå i ett storlandsting.

- Vi har ställt en fråga om vilken befogenhet han som landstingsstyrelsens ordförande har att på egen hand skicka in en avsiktsförklaring till regeringen. Vi tycker att det strider lite mot landstingsfullmäktiges beslut.

Nyligen ifrågasatte revisorerna om Erik Weiman hade rätt att på egen hand besluta om pensionsavtalet för nyligen avgångne landstingsdirektören Erik Hemmingsson. Den här gången gäller det om Weiman hade rätt att på eget bevåg lämna in en intresseanmälan om att landstinget i Uppsala län är berett att ingå i ett storlandsting.

Revisorerna skriver att de ”finner det anmärkningsvärt att avsiktsförklaringen inte i enlighet med fullmäktiges uppdrag har behandlats av landstingsstyrelsen innan den inlämnades till regeringen”.

- Mot bakgrund av att avsiktsförklaringen han skickade in också avviker från den som landstingsfullmäktige beslutade om, så hade det varit rimligt att åtminstone landstingsstyrelsen hade hanterat ärendet innan det skickades vidare, säger Calle Åkerstedt.

Erik Weimans agerande anmäldes till revisorerna av kollegan i landstingsledningen Ismail Kamil, folkpartiet - folkpartiet som är emot ett storlandsting - och Ismail Kamil pekar liksom revisorerna på att förutsättningarna förändrats efter politikernas tidigare behandling av frågan:

- Sen dess så har två av dessa fyra övriga landsting hoppat av, Örebro och Värmland, och då är det bara två landsting tillsammans med Uppsala län kvar till ett storlandsting. Och enligt min mening var det tydligt att det var tillsammans med fyra andra landsting vi skulle lämna in en ansökan, inte tillsammans med bara två, säger Ismail Kamil.

Det här är alltså andra gången på kort tid som revisorerna ifrågasätter Erik Weimans agerande och hans befogenheter för beslut som han fattat:

- Vi tycker att det finns uppenbara oklarheter i bägge de här ärendena, säger Calle Åkerstedt, landstingsrevisionens ordförande.

Frågan är då om det råder oklarheter i reglerna eller om det är så att Erik Weiman gärna vill fatta beslut på egen hand:

- Det är otvivelaktigt ett bristfälligt delegationssystem, men det är möjligt att han också tycker om att vara handlingskraftig.

Erik Weiman tycker själv att han handlat korrekt:

- Jag ser inte det jag skrivit i det här fallet som något annat än ett fullföljande av det beslut som fattades i landstingsfullmäktige i juni.

- Jag hade lika väl kunnat bli klandrad för att inte göra något i frågan som för att göra något.

Tycker du om att fatta beslut på egen hand och inte ha landstingsstyrelsen med dig?

- Nej, det gör jag inte. Jag är väldigt mån om att fatta beslut i enlighet med det uppdrag jag har. Jag fattar i stort sett aldrig beslut på egen hand, utan på uppdrag av andra, säger Erik Weiman.)

Mårten Nilsson                                         mårten.nilsson@sr.se