uppsala

"Stabby prästgård snart såld"

En handfull spekulanter är intresserade av att köpa Stabby prästgård i västra Uppsala. Det säger mäklare Solweig Lindéll Sohlberg till Upplandsnytt. Hon kan inte under pågående budgivning säga något om vilka som bjuder, men hon räknar med att inom fjorton dagar ha en köpare av prästgården.

Det har tidigare varit en kraftig opinion för att kommunen ska köpa Stabby prästgård av Svenska kyrkan för att den ska bevaras.