uppsala

Kommunen söker miljonbidrag för att förbättra barns psykiska hälsa

Uppsala kommun ansöker tillsammans med bland annat landstinget om att få vara en av de sex kommuner som ska få ta del av regeringens 50 miljoner kronor för att öka barns och ungas psykiska hälsa. Pengarna ska gå till stötta mammor och pappor i föräldrarskapet.

– Lyckas man åstadkomma en positiv familjemiljö så mår alla i den familjen bättre. När man har tillämpat det här där barnmisshandel förekommer eller i samband med fosterhemsplaceringar så ser man en klar minskning i beteendeproblem hos barnen, säger Anna Sakardi, läkare vid barnkliniken i Uppsala.

I Uppsala har man redan börjat med att ge stöd i föräldrarskap. Nio förskolor i kommunen har gått med i ett föräldrastödsprojekt där förskollärare utbildas för att kunna stötta mammor och pappor i sin barnuppfostran. Metoden, Triple P, används vänder sig till vanliga föräldrar med vanliga problem som de kan uppleva i sin vardag med barnen.

Om Uppsala blir en av de 6 kommuner som får ta del av regeringens 50 miljoner kronor som ska stärka barns psykiska hälsa, så kommer man fortsätta med metoden att utbilda fler förskollärare för att nå ut till fler familjer.

– Det kan till exempel handla om att bjuda in till öppna seminariekvällar där man pratar om hur man bemöter barn på ett bra sätt och om barns utveckling, säger barnläkaren Anna Sakardi.

Hon säger att det är svårt att bedöma Uppsalas chanser att få pengar.

– Det finns både en politisk förankring och en gedigen forskningsförankring i Uppsala. Det borde tala för att pengarna kan komma hit, menar Anna Sakardi, läkare vid barnkliniken i Uppsala.

Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se