uppsala

"Äldres mat bör smaka mer"

Hemtjänstmaten bör smaka mer. Det säger kostvetenskapsprofessorn Christina Fjellström vid Uppsala universitet efter Upplandsnytts rapportering om att äldre klagar på att Uppsalas hemtjänstmat inte smakar någonting och kostar för mycket.

Äldrenämndens ordförande, kristdemokraten Gustav von Essen, försvarade då äldrematen med att smaken är delad.

– Det finns faktiskt ett par studier, en EU-studie och några övriga studier, som visar att man bör ge mat som har intensifierad smak, mat som smakar mer. Det är mycket som påverkar i ålderdomen, därför har man kommit fram till att mat som smakar mer bör finnas för äldre, berättar professor Christina Fjellström.

Problemet är inte bara om maten saknar smak, enligt Christina Fjellström. Hon menar också att valfriheten saknas.

– Den här valfriheten vi andra är vana vid har inte de äldre på samma sätt. De äldre har väldigt lite valfrihet, och det ställer till det, menar Christina Fjellström, professor på Institutionen för hushållsvetenskap på Uppsala universitet.

Lari Honkanen
upplandsnytt@sr.se