Svensk kassaservice

Glesbygdskritik mot nedläggning

Då Svensk Kassaservice försvinner den 1 december i år, kommer de som idag tar ut kontanter hos Svensk Kassaservice via lantbrevbäraren, att bli utan pengar. Nu har Mehedeby Fastighetsägarförening skickat ett protestbrev till samtliga partiledare och Post-och Telestyrelsen.

-Vi tyckte att vi måste reagera på det här, för det är ju alldeles åt pipan hur man gör. Vi blir ju helt låsta, när det gäller kontanter. Det kanske går hyfsat för oss som har bil, men det är ju ändå 17 km till närmaste bankkontor. Men sen har vi många gamla som bor här och de har ju inga möjligheter att ta sig fram. Så vi blir helt låsta, det är att svälta ut landsbygden. Det säger Sven Mild som är en av brevskrivarna.

Sten Selander, chef för postavdelningen på Post- och Telestyrelsen är en av dem som håller i nedläggningen av Svensk Kassaservice:

-När Svensk Kassaservice försvinner så försvinner också den generella möjligheten att uträtta sina kassaärenden genom lantbrevbäraren. Däremot så kommer vi att se till att de som är berättigade till så kallad utsträckt service, de som är äldre eller handikappade, utefter lantbrevbärarlinjerna, där kommer vi att se till att de även i fortsättningen kan betala sina räkningar och ta ut kontanter.

Men den utsträckta servicen har en åldersgräns. Man ska ha fyllt 80 år eller vara funktionshindrad för att få fortsätta att använda tjänster som idag ges av Svensk Kassaservice. Yngre och friskare pensionärer ute i glesbyggden omfattas inte. Trots att det inte finns en bankomat i Mehedeby så kommer Siv Mild inte längre kunna ta ut kontanter hos lantbrevbäraren:

-Jag tycker att det verkar väldigt konstigt och dumt. Nu får vi åka ända till Tierp och om vi inte har pengar, hur ska vi åka ner, för har vi inte pengar så kan vi inte åka buss, inte åka tåg, vi kommer ingen vart.

Men Sten Selander på Post-och Telestyrelsen tycker att det är ett problem som glesbyggdsborna får lösa själva:

-Det är ju alltid risk när man gör sådana omläggningar att det är några som hamnar i kläm. En åttioåring kommer att få utsträckt service. De andra får finna sig i att hitta andra lösningar på sina problem.

Monika Titor monica.titor@sr.se