LANDSTINGET

Privat bolag föreslås tar över mammografin

Företaget Avesina AB föreslås ta över driften av all mammografi- verksamhet inom Landstinget i Uppsala län

Förslaget kommer från hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott efter en anbudsupphandling där Avesina kom med bästa priset.

Företaget bedriver sedan tdigare sjukvård på entrepenad i bland annat Stockholm, Göteborg och Linköping.