Tierp

Miljonunderskott hotar i Tierps kommun

Tierps kommun har problem med ekonomin. Enligt den prognos som i går lämnades till kommunstyrelsen kan det i år bli ett underskott på omkring två miljoner kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför om att tills vidare stoppa alla inköp och nyanställningar, uppger Upsala Nya Tidning. Den dystra prognosen överraskade kommunledningen, eftersom den senaste budgetuppföljningen i maj såg betydligt bättre ut.