uppsala

Linnéskolan hotas av nedläggning

På eftermiddagen idag presenterades en förändring av gymnasieskolan i Uppsala. Det är fastighetskontoret som utrett hur man ska lösa lokalfrågan när elevantalet sjunker de kommande åren.

Fem olika alternativ presenterades för att lösa gymnasieskolans lokalproblem. Tjänstemännens främsta förslag är att kommunen lämnar Linnéskolan. Lena Lundqvist är projektledare för utredningen.

– Generellt kan man säga att Linnéskolan har en lämplig storlek. 800 platser ska bort och dessutom går programmen på skolan att flytta. För de elever som flyttas blir idrottslokaler, livsmedelshantering och utemiljö bättre på de enheter som de flyttas till, säger hon.

Men det måste bort fler platser?
– Det stämmer. Ca 2000 platser måste bort. Vi föreslår därför en fortsatt utredning av samtliga kvarvarande enheter. Det kan betyda avveckling av hela enheter eller delar av flera enheter.