Tierp

Skolchef kritisk till Uppsalas friskoleinställning

Tierps kommun kan bli tvungen att lägga ned gymnasieprogram under de kommande åren eftersom elevantalet minskar och för att Uppsala är så frikostigt med att godkänna nya friskolor. Det menar Tierps skolchef Jan Rosenfeldt:

-Vi har gjort den bedömnignen att vi drabbas rätt hårt av den här ökade etableringen av gymnasieplatser i länet. Vi har alltså ganska mycket tomma platser idag på många utbildningar och det är framför allt friskolorna som tar elever nu, säger han.

I Tierp finns en kommunal gymnasieskola och det är alltså friskolorna i Uppsala som lockar de unga i Tierp.

Gymnasieelever har rätt att söka utbildning utanför sin egen kommun men hemkommunen måste då skicka med eleverna en skolpeng till den kommunen som tar emot dem. På två år har antalet Tierpselever som väljer friskolor mer än för dubblats vilket får påtagliga konsekvenser för kommunen.

- Det innebär att det blir ungefär 10 miljoner dyrare. Alternativet är ju för en kommun som Tierp att lägga ned hela program men då innebär ju det i praktiken att en del elever som har väldigt tlångt att åka får oerhört svårt att hitta en rimlig utbildning, säger Jan Rosenfeldt som tillsammmas med politiker från Tierp nyligen uppvaktade Uppsala kommun och då bla ansvarig politiker folkpartisten Mohamad Hassan.
Med mötet ville man skapa en dialog och få Uppsala att inte tillstyrka fler friskolor. Men det var inte ett lyckosamt möte med det hänseendet för i ondags valde Uppsala att säga ja till ytterligare 1800 nya friskoleplatser.

- Jag skulle rekommendera Tierp att analyser varför eleverna söker sig till Uppsala eller till fristående skolor och försöka bearbeta arbetsformer för att behålla de här eleverna i Tierp istället för att säga nej friskole-etablering i en annan kommun, säger Mohamad Hassan till försvar.

- Men känner du inget ansvar för kommunerna runt om kring Uppsala?

- Vi har stort ansvar att hjälpa kommunerna i länet men friskolereformen är inget kommunalt eller länsansvar utan det är statligt ansvar och vi rår inte över det, säger Mohamad Hassan folkpartisten Mohamad Hassan ordförande i nämnden som ansvarar för gymnasieskolorna i Uppsala.

Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se