norrtälje

"Lägg inte ned Flygskolan"

Norrtälje kommun har för mycket skollokaler som kostar pengar, men planerna på att lägga ned Flygskolan och Singö skola möter nu protester.

Refka Harshim, som är vice ordförande i elevrådet på Flygskolan, oroas över nedläggninghotet.
- Vi har mycket gemenskap, det känns som om skolan är en enda stor familj, så det skulle vara jobbigt om de splittrade oss, säger hon.

Flygskolan har 250 elever från årskurs 0 till 9. Både föräldrar och lärare säger att skolan är unik med sin internationella profil, som slussar in elever från andra länder med andra modersmål än svenska i skolan. Anne Nordström är lärare för den internationella klassen.
- Det är ju katastrofalt för våra elever som redan varit med om traumatiska uppbrott, och nu ska de ryckas upp igen och placeras ut.

Beslutet om nedläggningen kommer tas i barn och skolnämnden den 30 september och det ska upp i kommunfullmäktige den 3 november. Men Ann S Pihlgren, (m) ordf i barn och skolnämnden, tror med ganska stor säkerhet att skolan kommer att läggas ner.
- Vi kommer att hitta lösningar. De pengar som går till lokaler krävs för att öka lärartätheten.