Arlanda

Flygplats bygger jättetermos för att spara energi

Arlanda flygplats ska bygga världens största energilager. Det är en så kallad akvifär som ska byggas i Brunkebergsåsen, intill flygplatsen. Detta är möjligt eftersom flygplatsen nu fått tillstånd från miljödomstolen.

En akvifär kan beskrivas som en stor grundvattenbehållare med samma funktion som en termos som kan lagra kallt och varmt vatten. Kallt vatten pumpas upp ur akvifären på sommaren för att användas i flygplatsens fjärrkylnät. Det uppvärmda returvattnet pumpas sedan tillbaka under jorden och lagras till vintern då det används för att smälta snö på flygplanensuppställningsplatser och förvärma ventilationsluft.

Flygplatsen räknar med att börja bygga under hösten eftersom de nu har fått tillstånd från miljödomstolen.

Arlanda förbrukar energi som en stad med 25 000 invånare. Ytor stora som hundra fotbollsplaner behöver kylas på sommaren och värmas på vintern. Med akvifären minskar flygplatsens årliga elförbrukning med fyra GWh och fjärrvärmeförbrukningen med omkring 15 GWh, alltså totalt 19 GWh vilket motsvarar årsförbrukningen av energi för 1 000 villor. Det skriver flygplatsledningen i ett pressmeddelande.